Om Schaeffler Norge

Ansvarlig for hjemmesidens innhold:
Schaeffler Norge AS
Grenseveie 107 B
Postboks 6404 Etterstad
N-0604 Oslo
Norge

Telefon: +47 23 24 93 30
Fax: +47 23 24 93 31
E-Mail: info.no@schaeffler.com

NO922820201MVA
Ledelse: Adm. direktør Ulf G. Arnesjø