Informasjon om datasikkerhet

Schaefflers politikk for datasikkerhet og beskyttelse av personopplysninger

Vi er glade for din interesse for vårt firma og våre produkter. Det er viktig for Schaeffler å beskytte dine personopplysninger. Når personrelaterte opplysninger framkommer og bearbeides, følger vi derfor alltid gjeldende lovbestemmelser og regler om beskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet.

Informasjonskapsler på Schaeffler Norge AS’ hjemmeside

Ved besøk på hjemmesiden registreres din IP-adresse, brukernavn og webleser. Hvis du besøker hjemmesiden via en link fra en annen hjemmeside registreres navnet på denne hjemmesiden også. Opplysningene behandles fortrolig og gis ikke videre til andre. Opplysningene brukes kun i forbindelse med den tekniske avviklingen av driften av hjemmesiden og til å utarbeide statistikk som kan benyttes for å forbedre hjemmesidens oppbygging og innhold.

Hjemmesiden bruker informasjonskapsler, som plasseres på din PC. En informasjonskapsel identifiserer din PC overfor hjemmesiden, hvorved det kan lagres opplysninger om din adferd på hjemmesiden. Opplysningene brukes kun for å optimere oppsettet av hjemmesiden for deg ved senere besøk og bruk av hjemmesiden. Opplysningene behandles og oppbevares fortrolig og gis ikke videre til andre. Opplysningene brukes ikke i markedsføringsøyemed.
Såfremt du ikke ønsker at det lagres informasjonskapsler på din PC, kan du velge bort denne muligheten i egenskapene til webleseren din (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator osv.). Her kan du også slette informasjonskapsler som allerede er plassert på din PC.

Innhenting og bruk av personlige data.

Vi bruker personrelaterte opplysninger ved registrering av interessenter og kunder, for informasjon om nye produkter, produktundersøkelser og for interne markedsføringstiltak i nødvendig omfang. Det er frivillig å delta i slike aktiviteter. Hvis du ikke aksepterer dette, kan du når som helst melde deg ut av disse aktivitetene eller tjenestene. Det gjøres ved å kontakte oss på adressen nedenfor eller følge veiledningen i de e-postene du mottar. Deretter sperres dine opplysninger. Våre medarbeidere har taushetsplikt med hensyn til persondata.

Sikkerhet

For å beskytte dine personlige data mot tilfeldig eller forsettlig ødeleggelse, manipulasjon eller tap og mot uberettiget bruk eller tilgang til din personopplysninger, benytter Schaeffler tekniske og organisatoriske sikkerhetsrutiner.
Schaefflers hjemmesider inneholder linker til andre hjemmesider. Schaeffler påtar seg ikke ansvar for sikkerhetsrutiner eller innehold på andre hjemmesider.

For spørsmål om behandling av dine personlige data, forslag eller klager, samt for andre opplysninger om vår integritets- og sikkerhetspolicy, kan du kontakte oss via info.no@schaeffler.com.
På forespørsel fra deg vil Schaeffler gi deg informasjon om hvilke av dine personlige opplysninger som oppbevares hos oss. Schaeffler reserverer seg dog mot at slik beskjed kan begrenses eller ikke gis, dersom det skulle innebære uforholdsmessig stor arbeidsinnsats.

Ulf Arnesjö,
Daglig leder
Ansvarlig for datasikkerhet
Schaeffler Norge AS
Postboks 6404 Etterstad
0604 Oslo
Norge