KONTAKT
Romfart, fly og helikoptere

Service

 
 
 

Vårt tjenestetilfang omfatter, i tillegg til utvikling og produksjon av de nevnte produktene, også gjennomføring av testbenkforsøk og -forhåndsundersøkelser, samt diagnostisering og reparasjon av høyverdige lagere. Videre tilbyr vi høyverdige galvaniske belegg til komponenter til luft- og romfart og andre industrisektorer.

Forskning og utvikling

Tematiske tyngdepunkter

  • Materialer, varmebehandling og overflateteknologier
  • Belegg og grensesjikt
  • Uskadelige testmetoder
  • Utprøving av smørestoffer og belegg
  • Beregninger av dynamiske prosesser i lagersystemer
  • Testbenkforsøk/-forhåndskvalifisering