KONTAKT
PUBLIKASJONER
 

Teknisk produktinformasjon | 2009-10
Lift Mast Rollers
For Industrial Trucks

 
Gaffeltrucker

Løftemast

Gaffelenheten på en gaffeltruck må arbeide lett og jevnt for at lasten skal kunne beveges presist. Dette oppnås med mastføreruller og kjedestyreruller på løftemasten.

Moderne løftemaskiner er utstyrt med toradige vinkelkontaktkulelagere og (eller) firepunktslagere for mastføringsruller og kjedestyreruller.