KONTAKT
Bruksområder

Mateskruelagere

INA matespindellagere

INA tilbyr ulike løsninger til alle typer mateakslinger. Utvalget strekker seg fra enradige universal-vinkelkontaktkulelagere via direkte flensbare, flerradige lagerenheter til kombinerte aksial-radiallagerenheter, alle i store diameterspektere. De er tettet og levetidssmurt, og går vedlikeholdsfritt i hele levetiden.