KONTAKT
Rulleomløpsenhet RUE

Doseringsenhet for minimale smøremengder SMDE

Egenskaper

Doseringsenhet for minimale smøremengder til rulleføringer SMDE

  • Konstant og nøyaktig definert smøremengde
  • Bare en smøreledning til føringsvognen
  • Minimale smøremengder
  • Uavhengig av monteringsposisjon
  • Ensartet smøring
  • Kostnadsbesparende
  • Mindre belastning på miljøet
  • Pålitelig smøring ved ulike monteringsposisjoner
 
 

Funksjonsmåte