KONTAKT
Medisinsk teknologi

Service

Nye konsepter, kreative løsninger

De stadig kortere utviklingstidene krever en nøyaktig dimensjonering og konstruksjon av rulnings- og glidelagere helt fra begynnelsen. Spesialistene i engineeringsteamene våre innen medisinsk teknologi, som opererer over hele verden, yter støtte og rådgivning i alle faser av produktutviklingen og bidrar til å utvikle nye konsepter og nyskapende anvendelsesløsninger.

Dra nytte av vår bransje- og produktkunnskap!