KONTAKT
PUBLIKASJONER
 

Trykkskrift | 1997-10
Bearing Rigidity - A Precondition for Straightening of Section Material

 
Stålomforming

Rettemaskiner

Skinner til jernbaner og kranbaner blir valset i valseverk. Ved (ujevn) avkjøling blir skinnene deformert. Rettemaskiner brukes til å rette ut skinnene.

Skinner på opptil 120 meters lengde og med vekt på over 8 tonn kan rettes ut på slike maskiner.

Et retteenhet består av to maskiner ned horisontal og vertikal rulleanordning.