KONTAKT
Motoriserte tohjulinger og spesialkjøretøy

Testing

Den tekniske testingen av et produkt påbegynnes først etter at det er optimalisert ved hjelp av beregninger og simulering. På forespørsl tester vi ved våre moderne F&U-sentere kundens prototyper i alle situasjoner og i alle funksjoner: fra slitasjeegenskaper til utslipps- og støyspektrum, separat i den umiddelbare konstruksjonssammenhengen eller i komplett kjøretøy. Først etter strenge, virkelighetsnære testserier begynner serieproduksjonen.