KONTAKT
Trykkpresser

Bruksområder

Systemlagerløsninger

Schaeffler Gruppe Industrie har, representert ved merkene INA og FAG, i flere tiår spesialisert seg på alle applikasjoner i trykkpressen.

Forbedringspotensialet ligger ikke lenger bare i den kontinuerlige utviklingen av enkeltkomponentene: Det er først når alle delsystemene i en trykkpresse er nøyaktig tilpasset hverandre, at man oppnår maksimal, pålitelig trykkvalitet til lavest mulig kostnad. For å møte de stadig økende kravene til ytelse og økonomi, blir det hele tiden viktigere å forstå trykkpressen som helhetlig system.

Vårt nye konsept for produksjonsmaskiner, "added competence", retter seg mot å realisere dette forbedringspotensialet. Enten det dreier seg om løslagere, styrelagere, oscillerende lagere eller hele utvalget av lineære produkter, det være seg standardlagere eller skreddersydde løsninger – for alle disse INA- og FAG-produktene gjelder prinsippet om "systemløsninger". I sentrum for utviklingen i retning av økte ytelser og lønnsomhet for trykkpresser står reduksjon av grensesnitt ved hjelp av funksjonsintegrering, kompakt konstruksjon, monteringsklare produkter og den gjensidige tilpasningen av komponenter og delsystemer.