KONTAKT
Bruksområder

Drivverk trykkpresse

 
 
 

I tillegg til trykkpressens hovedsylindere har den en rekke andre aggregater som er nødvendige for gjennomføringen av trykkeprosessen.

Hvis det ikke stilles spesielle krav til bæreevne og stivhet, er kulelagere en svært økonomisk løsning – for eksempel i drivverket til en bue-offsettrykkmaskin.