KONTAKT
Produktspekter

Styrelagere

Konisk rullelagerenhet TBS, satt sammen i O-anordning
 
Konisk rullelagerenhet TBS, med tykkvegget ytterring
 
Flensmonterbar styrelagerenhet DMF
 
 

Uten klaring – radialt og aksialt

For å oppnå best mulig trykkvalitet må hovedsylindrene i trykkpresser føres så klaringsfritt og stivt som mulig på styrelagersiden, både aksialt og radialt. En velprøvd og økonomisk løsning er å realisere styrelagringen ved hjelp av to koniske rullelagere. De er klaringsfritt tilpasset til hverandre og har høy bæreevne i aksial og radial retning. I forhold til enkeltkomponentløsninger har de fabrikktilpassede FAG-komponentene definitive monteringsfordeler, kombinert med økende funksjonssikkerhet. De oppfyller de ekstreme radialavvikskravene med maksimal presisjon (P5- eller P4-toleranser).

FAG koniske rullelagerenheter med tykkvegget ytterring tilfører enda høyere driftssikkerhet og presisjon. Ved at den separate lagerforingen blir gjort overflødig, reduseres toleransene – og kostnadene.

For styrelagringen til de papirførende sylindrene i bue-offsettrykkmaskiner er stivhet og klaringsfrihet av sentral betydning. Den flensbare INA-lagerenheten DMF oppfyller disse kravene på beste vis.

Den består av et toradet presisjonssylinderrullelager med to integrerte aksiale nålerullekranser. Disse absorberer enkelt de kreftene som er i spill. Den ekstremt høye radiale og særlig aksiale gangpresisjonen samt høye stivheten i begge retninger sørger for at dette konseptet leverer topp trykkvalitet, spesielt ved middels hastigheter. Den integrerte tettingen og flensdekselet forenkler monteringen og fjerner behovet for ekstra deler.