KONTAKT
Sylinderrullelagrede støtte- og kamruller

Montering og vedlikehold

Ettersmøring med fett

Fett kan ettersmøres fra hver side via traktsmøreniplene i den indre sekskanten.

 
 

Spesialutstyr

En sentralsmøreadapter kan fås for tilkobling til sentralsmøreanlegg.

Sentralsmøreadapteren settes inn i stedet for en traktsmørenippel i boringen i tappen.

 
 

Montering

Med den tosidige innersekskanten i rulletappen blir monteringen enklere og raskere. Spesialverktøy eller "farlige improvisasjoner" blir unødvendig.