KONTAKT
Papirproduksjon

Styrevalse (tørrparti)

Styrevalser fører og omstyrer sikter eller filtduker i fuktige og tørre områder av papirmaskinen. På grunn av akselbøyninger brukes her vinkeljusterbare lagere. Smøring og tetning varierer med bruksstedet. I nyere maskiner har lagrene i fuktige og tørre områder oljesirkulasjonssmøring.

  • Turtall ~750 1/min
  • Belastning/hovedlager 44,5 kN
  • Smøring ISO VG 220