KONTAKT
PUBLIKASJONER
 

Trykkskrift | 2007-02
FAG Bearings for Spreader Rolls in a Giant Paper Machine

 
 

Teknisk produktinformasjon | 2006-04
FAG Hybrid Deep Groove Ball Bearings for Spreader Rolls

 
Papirproduksjon

Spredevalser

Spredevalser brukes i fuktige og tørre partier samt i foredling og viderebehandling. Inntil 25 segmenter er lagret på en bøyd aksling. Det er liten belastning på de omsluttende ytterringene på sporkulelagrene.

Lagrene er livstidssmurt. Omgivelsestemperaturene varierer alt etter posisjonen mellom 40 og 150 °C. På moderne, store anlegg brukes i dag hybrid-sporkulelagere med redusert kuleantall for å oppnå lengre levetid.

  • Turtall ~1300 1/min
  • Belastning ~ 2 kN
  • Smøring: Fett