KONTAKT
Produktspekter

Hybridsporkulelagere

Hybrid-kulelagere med stålringer og keramiske kuler har vist seg effektive i spredevalser med høye hastigheter.

Bare halvparten av kulene monteres for å redusere de roterende massene (kulekrans). Den økte belastningen på hver keramikkule reduserer faren for glidning. Sammenlignet med den vanlig stål/stål-utførelsen blir levetiden to til tre ganger så lang.