KONTAKT
Produktspekter

Sfæriske rullelagere

 
 
 

Sfæriske rullelagere E1 med overlegen bæreevne, lav driftstemperatur og svært lang levetid.

Nesten alle valsene på en papirmaskin har sfæriske rullelagere. FAG leverer de etterspurte utførelsene til papirindustrien:

  • Sylindrisk eller konisk boring også med ekstra radialluft i.h.t. C3 eller C4.
  • Svært nøyaktig gange i.h.t. T52BW
  • Med herdede innerringer i.h.t. W209B
  • Smøreboringer i innerring i.h.t. H40AB eller H140