KONTAKT
PUBLIKASJONER
 

Veiledning (montering, drift) | 2010-02
Mounting Instructions for FAG Split Spherical Roller Bearings Lubricated with Grease and Plummer Block Housings

 
 

Trykkskrift | 2014-05
Split spherical roller bearings
Costs savings through rapid bearing replacement at difficult to access bearing locations

 
Produktspekter

Delte sfæriske rullelagre

Som erstatning for sfæriske rullelagere med spennhylse for redusert driftsstansperioder på vanskelig tilgjengelige lagerposisjoner, f.eks. masseløsere, røreverk, ventilatorer og transmisjoner.