Båndføringer

M-/V-styreskinner med vinkelbånd

Basisutførelsen består av styreskinneparet M/V og vinkelnålerulle- eller vinkel-sylinderrullebånd, og er et lineært styrelager. Skinnene leveres i kvalitetene Q2, Q6 og Q10.

Holderne er av metall eller plast. Metallholdere egner seg for vanskelige bruksbetingelser, som sterk akselerasjon, høy temperatur og delvis frittliggende holderender. Plastholdere er spesielt økonomiske ved enklere driftsbetingelser.

Som tilbehør fås endestykker til skinneendene, avstrykere som beskytter løpebanen mot smuss.