Lineære valselager og glidelager

Akselføringer

Akselføringene er kule- eller glidelagrede langsgående føringer til en rekke bruksområder og applikasjoner. Lineærkulelagere finnes i en lett serie, en kompakt serie og en massiv serie. De kombineres med massive eller hule akslinger eller støttede bæreskinner.

Sortimentet utfylles av et stort utvalg lineærkulelager- og lineærglidelagerenheter. Her er lineærkulelagrene/glidelagrene ferdigmontert i monteringsklare hus.

En stort spekter av akslinger (behandlede og ubehandlede), bæreskinner og stort tilbehørsutvalg gjør bruksområdet ekstra bredt.