Leverandører

Logistikk

Standardiserte logistiske innkjøpsprosesser bidrar vesentlig til å oppnå Schaeffler Groups forretningsmål.

Overholdelse av beskrevne prosesser og bestemmelser tjener til å unngå feil og fører til en kontinuerlig forbedring av innkjøpsforløpet.

Alle aktuelle og gyldige dokumenter vedrørende Schaeffler Groups innkjøpslogistikk er sammenfattet under