Leverandører

Innkjøpsorganisasjon

Innkjøpsorganisasjonen til Schaeffler-konsernet er preget av stort produktmangfold og en høy internasjonaliseringsgrad i innkjøpsmarkedet. Ved produksjonsanleggene våre over hele verden jobber mange av medarbeiderne våre med anskaffelse av råstoffer, halvfabrikata og ferdige produkter. Overalt gjelder de samme høye kravene til kvaliteten på de partnerne våre i innkjøpsmarkedet leverer.