PUBLIKASJONER
 

Katalog | 2018-06
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings
Products Services Training

 
KONTAKT
 
Industrial Services

Services

Uavhengig av lagerprodusent tilbyr Schaeffler et bredt spekter av relevante serviceprodukter som passer til lagretes livssyklus, fra montering via vedlikehold til reparasjon av lager. I hele driftsperioden er Schaefflers eksperter med og yter service i forbindelse med tilstandsovervåking og korrigerende vedlikehold. For firmaer som ønsker å bygge opp sin kunnskap om rullende lager og tilstandsovervåking tilbyr Schaeffler kurs og rådgivning. På denne måten kan kundene profitere på ekspertisen hos en ledende lagerprodusent.

Montering og demontering

Ekspertene fra Schaeffler Industrial Service tilbyr monteringsservice for rullende lager på tvers av bransjer. De har detaljert kunnskap og stor erfaring fra alle industribransjer. Montørene fra Industrial Service er spesialutdannet fagfolk som kan yte pålitelig, hurtig og kompetent assistanse

Smøring

Mangelfull smøring er skyld i mer enn halvparten av all ikke-planlagt maskinstopp. Levetiden for roterende maskinelementer kan økes betraktelig ved å benytte smørefett som er tilpasset driftsforholdene i rett mengde og med rett smøreinterval.

Tilstandsovervåking

Feilfri og optimalisert drift av komplekse maskiner og anlegg kan kun oppnås ved tilstandsbasert vedlikehold. Schaeffler Group bruker primært virasjonsanalyser til dette. I tillegg overvåkes og benyttes andre parametre og metoder, for eksempel endoskopi. Med våre metoder er det mulig å oppdage skade i maskineri på et veldig tidlig tidspunkt. Dette betyr f.eks. at skadede komponenter kan byttes under planlagt maskinstopp. Slik unngår en ikke-planlagt stopp. Avhengig av type maskin og dens viktighet i produksjonsprosessen vil tilstandsovervåkingen enten gjennomføres kontinuerlig, (online), eller regelmessig (offline).

Korrigerende vedlikehold

Så snart det er konstatert et maskinproblem skal feilen rettes så hurtig som mulig. De to mest vanlige problemene, ubalanse i pumper og vifter, så vel som maskindeler som er opprettet skjevt i forhold til hverandre, kan korrigeres av eksperter fra Schaeffler Group.

Reparasjon av lager

Under vedlikeholdsarbeid byttes mange lager selv om de ikke er utslitt. Reparasjon av rullende lager kan være et økonomisk attraktivt alternativ.

Rådgivning, TCO

Eksperter fra Schaeffler tilbyr omfattende rådgivning om vedlikehold og yter et verdifullt bidrag til prosessoptimalisering og reduksjon av Total Cost of Ownership (TCO). I denne prosessen analyseres tekniske problemer med tanke på kvantifisering av kundens fordeler. Dette omfatter produksjons- og vedlikeholdsprosesser, maskiner og anlegg så vel som kundens målsetninger. Schaeffler gjennomfører derfor omfattende analyser på stedet. De identifiserer tekniske og anleggsrelatert potensial for forbedring og evaluerer disse med tanke på økonomiske og organisatoriske aspekter.

På denne måten utvikler våre eksperter, i samarbeid med kunden løsninger som er tilpasset selskapets situasjon og kra. Målet er å integrere alle individuelle løsninger i et overordnet konsept og implementere det gradvis. Slik oppstår et langsiktig og fortrolig samarbeid som bidrar til en vesentlig reduksjon av TCO.

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere