KONTAKT
Pneumatikk

Produktspekter

Enradige  sylindriske rullelagere

 • N, NJ, NU, og NUP-versjon
 • Fås også fullrullig eller toradig
 • Høy radialbelastning
 • Presis radial føring ved hjelp av liten radialklaring
 
 

Enradig vinkelkontaktkulelagere

 • Brukes særlig som aksiallagere ved enkel- eller tandemanordning (gir sterke aksialkrefter)
 • Egner seg til radial belastning og høy aksial belastning i én retning
 • Fås også med FP-holder ved bruk med amoniakk (pumper)
 • Type „B“ med 40° kontaktvinkel kan belastes med høy aksialbelastning (pumper)
 • Delvis med tetninger
 • Nyutviklede metallholdere med optimalisert geometri
 
 

Toradig vinkelkontaktkulelagere

 • Brukes særlig som aksiallagere ved enkel- eller tandemanordning (gir sterke aksialkrefter).
 • Egner seg til radial belastning og høy aksial belastning i én retning
 • Fås med FP-holder til bruk med amoniakk
 • Type „B“ med 40° kontaktvinkel tåler høy aksialbelastning
 • Delvis med tetninger
 • Nyutviklede metallholdere med optimalisert geometri
 
 

Sfæriske rullelagere

 • Brukes i sterkt belastede pumper med sterk akselbøyning og vipping
 • Absorberer radial- og aksialbelastning samtidig
 • Egner seg godt til svært høye belastninger
 • Vinkeljusterbar inntil 2°
 • Standardmessig målstabilisert inntil 200 °C driftstemperatur
 
 

Koniske rullelagere

 • Høy aksial- og radialbelastning
 • Presis radikal føring ved hjelp av liten aksialklaring
 
 

Sporkulelagere

 • Brukes framfor alt som løslager; sjeldnere som styrelager
 • Egner seg godt ved høye turtall
 • Fås med tetninger
 • Realiserer høye n x dm-verdier med fettsmøring
 • Fås med livstidssmøring, alt etter bruken - ettersmøring kan gjøres overflødig
 
 

Firepunktslagere

 • Brukes i kompressorer, særlig som rene aksiallagere
 • Absorberer høy aksialbelastning i begge retninger ved lav radialbelastning
 • Den delte innerringen gir høyt antall kuler som resulterer i høyere bæretall
 • Med den delte innerringen: Massiv holder muliggjør høye turtall
 • Presis aksial føring ved hjelp av liten aksialklaring
 • Plassbesparende løsning – separat fanglager ikke nødvendig
 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere