KONTAKT
Ekstrudergir

Konstruksjonsløsning

 

De store aksialkreftene som innleder ekstruderingen i skruedrivakslene, ledes fra tandemlageret F-81660 til huset. Et tandemlager består av flere aksial-sylindriske rullelagere som er montert etter hverandre. Gjennom et fjærende system av gjensidig avstemte ringer og skiver blir alle nivåene i tandemlageret belastet jevnt, uavhengig av forholdet mellom bæretall C og aksialkraft F. Ringer og skiver i tandemlageret er laget av herdet stål. Det er som regel utstyrt med standard aksial-sylindriske rullekranser.

Fordelene med et tandemlager viser seg særlig når følgende krav blir stilt:

 • Liten radial monteringsplass
 • Sterke aksialkrefter
 • Lang levetid
 • Lav friksjon

Fordeleraksel

Begge delene av fordelerakselen (b) støttes radialt i to sylindriske rullelagere, støttelager SL183040. De er montert slik at de fungerer som løslagere. Hvert akselavsnitt støttes av et firepunktslager som fungerer som styrelager. Hvert firepunktslager er aksialt stabilt og radialt fristilt.

Mellomaksler

På mellomakselen er et mellomhjul (c) skrått fortannet og et mellomhjul (c) rett fortannet. Begge mellomhjulene dreier i støttelagere SL192328 C3.

Skruedrivaksler

Til de to skruedrivakslene valgte man to toradige støttelagere NNCF 140x225x105 og to toradige støttelagere SL1850 26 C3. Akslene styres dessuten radialt på tandemlagere med kulelagere 6309. Et nålelager NA 4824 C3 brukes også til å styre en aksel.
Tandemlagere er vanligvis forspent. Forspenningen på dette lageret skjer ved hjelp av en tallerkenfjærenhet. Ved tomgang støttes tallerkenfjærenheten av to aksial-sylindriske rullelagere 81224 TN.

Smøring

Man smører og kjøler hele giret med olje. Varmebortledning er svært viktig på gir med så høy effekttetthet som dette. Det er derfor lagt mye arbeid i utformingen av oljetilførselen.

På tandemlagere har man tatt særlig hensyn til gjennomstømningsretningen og -mengden.

Anvendte produkter fra INA/FAG

 • (1) Støttelager SL 183040
 • (2) Støttelager SL 192328 C3
 • (3) Støttelager NNCF 4824 C3
 • (4) Støttelager SL 185026 C3
 • (5) Sylindrisk aksialrullelager 812 24 TN
 • (6) Nålelager NA 4824 C3
 • (7) Kulelager 6309 C3
 • (8) Tandemlager F-81660
 • (9) Firepunktslager QJ324N2MPA
 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere