PUBLIKASJONER
 

Dokument | 2016-03
Code of Conduct

 
Firma

Selskapets etiske retningslinjer

Schaeffler-konsernet viderefører det sosiale ansvaret til LuK, INA og FAG og ser på dette som en forutsetning for varig forretningssuksess. Schaeffler-konsernets etiske retningslinjer bygger på de ni prinsippene i "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility", og standarden til "Social Accountability International". Disse prinsippene utgjør minstestandarder for oss. I de enkelte landene kan det i samsvar med de kulturelle forholdene være variasjoner som går ut over disse standardene.

Menneskerettigheter
Vi forplikter oss til å overholde de internasjonale menneskerettighetene i vårt innflytelsesområde.

Tvangsarbeid
Vi avviser all form for tvangsarbeid i våre foretak og hos våre forretningspartnere.

Barnearbeid
Vi avviser barnearbeid i våre foretak og hos våre forretningspartnere.

Diskriminering og respekt for andre
Vi vil gi våre medarbeidere arbeidsplasser som er fri for diskriminering og trakassering på grunn av kjønn, rase, hudfarge, religion, alder, nasjonal opprinnelse, funksjonshemning eller seksuell legning. Medarbeiderne i våre foretak fortjener gjensidig respekt.

Lønn og arbeidstid
Vi anerkjenner medarbeidernes krav på adekvat lønn og overholder eventuelle lovbestemte garanterte minstelønner i de enkelte arbeidsmarkedene. Vi følger de til enhver tid gjeldende arbeidstidsbestemmelser i alle våre foretak.

Forhold til ansatterepresentanter
Vi respekterer medarbeidernes rett til organisasjonsfrihet. Uavhengig av dette gir vi alltid våre medarbeidere anledning til å framføre sine saker direkte.

Harmonisering av jobb og familieliv
Vi er et familieeiet selskap som gjennom familievennlige tiltak og arrangementer forsøker å bedre våre ansattes motivasjon og jobbtilfredsstillelse og derved øke selskapets verdiskapning

Helse og sikkerhet
Vi vil skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø som oppfyller eller overgår de aktuelle standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Med egnede tiltak vil vi forhindre arbeidsmiljøbetingede skader og sykdom.

Medarbeiderutvikling
Vi anser utviklingen av medarbeiderne våre som en vesentlig investering i selskapets framtid. Det gjelder utvikling av både faglig og sosial og metodisk kompetanse.

Leverandører
Vi oppmuntrer leverandørene våre, så langt mulig, å realisere lignende prinsipper for sosialt ansvar i sine foretak.

Miljøansvar
I alle våre produksjonsanlegg over hele verden bruker vi et effektivt miljøforvaltningssystem, som forbedres kontinuerlig. Minstekravet er å overholde lokal miljølovgivning og retningslinjene til Schaeffler-konsernets miljøforvaltningssystem. Vi samarbeider med forretningspartnerne og leverandørene våre for å utøve miljøansvaret vårt.

Interessekonflikter, gaver og bestikkelsesforsøk
Vi forplikter oss til ikke å motta eller gi gaver som kan føre til en interessekonflikt. I særdeleshet må det ikke gis eller tilbys bestikkelsespenger eller andre lovstridige betalinger til myndighetsfunksjonærer eller andre personer.

Ansvarlighet
Vi forventer av alle våre medarbeidere at de føler seg personlig ansvarlige for å overholde disse etiske retningslinjene og støtter sine kolleger i å overholde dem. Konsernledelsen er ansvarlig for å sette disse prinsippene ut i livet. De er en del av våre bestemmelser og retningslinjer.

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere