MER INFORMASJON

I biblioteket vårt finner du litteratur om alle de nyskapende produktene våre. Kreative medarbeidere former framtiden til INA og FAG. Attraktive tilbud finner du under Ledige stillinger.

 
Firma

Forskning og utvikling

 
 
 
 
 

Innovasjonskraft og utradisjonelle ideer

Som en framtidsorientert virksomhet investerer vi store midler i forskning og utvikling.

Dette er meget bevisst, for historien til INA og FAG begynte med hver sin geniale idé. Med oppfinnelsen av kulemøllen i 1883 avanserte Friedrich Fischer til å bli en pionér og gründer i rulninglagerindustrien. Med sin utvikling av nålekransen i 1949 bidro dr. Georg Schaeffler til at nålelageret fikk sitt industrielle gjennombrudd.

Den dag i dag utmerker ingeniørene i INA og FAG seg med kreativ tenkning, ofte med ukonvensjonelle innfallsvinkler. Å stille spørsmål ved det eksisterende, gå egne veier og våge å betrakte ting på en ny måte - det er forutsetninger for å realisere nye, banebrytende ideer.

I moderne forsknings- og utviklingssentra over hele verden arbeider våre folk med framtidsorienterte produkter og teknologier. I nær kontakt med våre kunder i bil-, maskin- og luft- og romfartsindustrien sørger vi stadig for at nye, teknisk og økonomisk overbevisende løsninger ser dagens lys.

Materialutvikling og behandling av tribologiske problemstillinger er nøkkelområder når ideer til nye produkter skal realiseres. I utviklingen av stadig mer komplekse produkter, der vi trekker inn mekatronikk og systemtenkning, anvender vi moderne verktøy som simulering og Rapid Prototyping. På testbenkene kan vi utsette de enkelte lagersystemene for alle nødvendige tester fram til de settes inn i de komplette maskinene. Slik øker vi driftssikkerheten til produktene og innhenter viktig kunnskap til produktutviklingen og -forbedringen.

Kundene våre får produkter med høyere nyttegrad. F.eks. kan våre egenutviklede belegg mangedoble levetiden til lagere. I moduler er ikke bare lagringen, men også måle- og drivteknologien integrert, og egenutviklede beregningsprogrammer gjør det mulig for ingeniørene våre over hele verden å komponere hele drivverk med tilhørende lagringer, direkte hos kunden.

En forutsetning for innovasjonskraften er den regelmessige, personlige utvekslingen av kunnskap og erfaringer. For å stimulere talentutviklingen deler vi årlig ut FAG Innovation Award på 20.000 euro. Medarbeidernes kreativitet nyter særlig stor oppmerksomhet i Schaeffler-konsernet: Idéforvaltningen vår blir anerkjent som en av de mest effektive i Tyskland.

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere