Search term

Digitale tjenester

Takket være analysen gir den meningsfylte kombinasjonen av data fra produkter og prosesser nyttige opplysninger. Disse kan brukes til å øke effektiviteten i industriapplikasjoner og til innovative, databaserte tjenester.

Tjenester
Dataanalyse og simulering: Big Data øker produktiviteten

Digitale tjenester fra Schaeffler er enkelt tilgjengelige og øker tilgangen til anlegget. Der tidligere anleggsoperatører og vedlikeholdspersonell måtte hente informasjon fra mange enkeltstående systemer og bruke store ressurser på å vurdere dem, kan Schaeffler i dag tilby en plattform der disse dataene samles, vurderes og tolkes. På grunnlag av dataanalysen kan det så gis utsagn om den fremtidige utviklingen i anleggene og iverksettes nødvendige tiltak for å møte den.

Andre servicetilbud

Automatisert diagnose

Med den digitale tjenesten "Automatisert diagnose" kan operatøren eller en vedlikeholdstekniker over hele verden via internett-tilkopling overvåke tilstanden til det enkelte lageret og til og med hele aggregater. Dermed får han en klartekstmelding om det analyserte skadebildet og kan via fjernanalyse benytte seg av støtte fra eksperter hos Schaeffler.

Den digitale tjenesten
Med den digitale tjenesten "Automatisert diagnose" kan man over hele verden via internett-tilkopling overvåke tilstanden til det enkelte lageret og til og med hele aggregater.
Grafisk visning av restløpetiden til girlager på en internett-tilkoblet terminalenhet
Grafisk visning av restløpetiden til girlager på en internett-tilkoblet terminalenhet

Beregning av restløpetid

Den kontinuerlige beregningen av restløpetiden til rullingslager og føringer – ofte ensbetydende med restløpetiden til hele drevet – muliggjør tidlig planlegging av vedlikehold og bestilling av reservedeler, en forlengelse av vedlikeholdsintervallene via tilpasning av maskinutnyttelsen eller en høyere utnyttelse av enkelte aksler og hele maskiner til neste vedlikeholdsintervall.

Online-overvåkning

Eksperter fra Schaeffler overvåker tilstanden til tusenvis av maskiner og anlegg. Big-Data-strukturer overføres til operasjonssenteret og behandles der i Schaeffler-skyen. Analyse, prognose og optimalisering følger ved hjelp av nye algoritmer og kognitive metoder. Anomalier og behov for handling vises, tiltak iverksettes i tråd med dette.

Fjernovervåkning av maskiner og anlegg
Fjernovervåkning av maskiner og anlegg

Schaeffler serviceapper

Ulike Schaeffler-apper som FAG SmartCheck, FAG SmartVisual og PrecisionDesk støtter den digitale sammenbindingen av produkter og tjenester. De hjelper til med å innhente data og vise og vurdere maskinenes tilstand. Du finner en oversikt over alle appene til Schaeffler på vår konsernettside.

FAG SmartCheck

Appen kobler seg til alle FAG SmartChecks i ditt lokale WLAN-nett og gir den aktuelle statusen i en oversiktlig trafikklysvisning.

Last ned appen
APPLE App Store
ANDROID Play Store

FAG SmartVisual

FAG SmartVisual App er ene anleggsvisualisering som gir rask oversikt over tilstanden til anlegget ditt.

Last ned appen
Google Play Store

FAG SmartVisual Software
FAG SmartVisual 1.2.0 (60 dager testversjon)
FAG SmartVisual brukerdokumentasjon

PrecisionDesk

Appen gjør det mulig å kontrollere spindel- og rotasjonsbordlager. Da blir datamatrisekoden lest inn på lageret eller lageremballasjen.

Last ned appen
APPLE App Store
ANDROID Play Store
WINDOWS Store

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere