Search term

Induksjonsanlegg med mellomfrekvensteknologi

Schaeffler vedlikeholdsprodukter: Induksjonsanlegg med mellomfrekvensteknologi

Induksjonsanlegg med mellomfrekvensteknologi er til forskjell fra de induktive forvarmingsenhetene egnet ikke bare for termisk montering, men også for demonteringen. Dessuten kan de brukes til oppvarming av svært store og tunge komponenter.

En tilstrekkelig ekspansjon av lagrene oppnås i de fleste tilfellene ved +80 °C til +100 °C. Ved oppvarmingen må den maksimale oppvarmingstemperaturen overholdes. Når det gjelder rullingslager, må temperatur vanligvis ikke overstige +120 °C, slik at ikke strukturen og hardheten i lageret endrer seg. Ved alle apparater for oppvarming kan temperaturen reguleres trinnløst.

Disse anleggene kan på grunn av den store fleksibiliteten og kompakte designene og brukes mobilt. Derfor kan de for eksempel brukes på byggeplasser for vindkraftanlegg eller for andre store komponenter som det er vanskelig å transportere.

Anleggene består av en generator og en induktor, som plasseres på arbeidsstykket. Avhengig av kravene brukes det en fast eller en fleksibel induktor. Fleksible induktorer kan alt etter bruksområdet plasseres i boringen eller på den utvendige diameteren til arbeidsstykket. Fleksible induktorer egner seg til oppvarming av innerringer i lager eller av store komponenter som for eksempel maskinbærere i vindkraftanlegg. Lengden på induktoren bestemmes avhengig av målene på arbeidsstykket.

Faste induktorer egner seg særlig godt for serieproduksjon. Her er fleksibiliteten ikke så viktig, men i mye større grad korte klargjøringstider og høy prosessikkerhet.

Fordelene ved forvarmingsenheten med mellomfrekvensteknologi er:
 • Egnet for montering
 • Egnet for demontering
 • Arbeidsfrekvens fra 10 kHz til 25 kHz
 • Generatorens virkningsgrad større enn 90 %
 • Lavt energibehov
 • Korte oppvarmingstider
 • Tids- og temperaturstyring samt andre driftstyper
 • Automatisk avmagnetisering
 • Mulig med fleksible og faste induktorer
 • Induktorer som kan brukes innen- og utenfra på komponenten
 • Mindre strømkabel enn forvarmingsenheter med nettfrekvens
 • Nesten lydløs
 • Luftkjølt system
Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere