Search term

TORB torodialrullelager

Schaeffler rullingslager og glidelager: TORB torodialrullelager

FAG toroidalrullelager TORB er en ny rullingslagertype hos Schaeffler. Det er et enradig rullingslager med lange og lette sfæriske ruller. Som løslager kombinerer det selvjusteringen til et sfæriske rullelager med evnen til aksiale forskyvning hos et sylinderrullelager eller et nålelager.

Med TORB kan man på ideell og driftssikker måte løse problemet styrelager/løslager. På grunn av utlikningen av den aksiale forskyvningen i toroidalrullelageret oppstår det svært små, ubetydelige friksjonskrefter.

Til produktkatalog medias

Høydepunkter for TORB

Toroidalrullelageret kombinerer vinkeljusterbarheten hos et sfærisk rullelager med evnen til aksial forskyvning hos et sylinderrullelager uten ribbe.

 • Svært høy radial bæreevne
 • Svært presis gange P5 i hele serien
 • Målstabilitet inntil 200 °C
 • Høy driftssikkerhet
 • Lang levetid
 • Kompakt design
 • Lav friksjon i drift
 • Tvangsfri utlikning av store aksiale lengdeendringer
 • Inntil dobbelt så¨lang levetid som lagersystemet
 • Kan byttes ut mot sfæriske og sylindriske rullelager
 • X-life-kvalitet

Lengre levetid med TORB

Ved bruk av TORB som løslager ved aksiale tilleggslaster kan også levetiden til styrelageret og dermed hele lagerkombinasjonen til dels fordobles.
Ved bruk av TORB som løslager ved aksiale tilleggslaster kan også levetiden til styrelageret og dermed hele lagerkombinasjonen til dels fordobles.

På grunn av temperaturbetinget lengdeutvidelse og fluktingsfeil får utførelsen med løslager spesiell betydning. Her viser toroidalrullelageret seg å være det ideelle løslageret:

Reduser de totale eierskapskostnadene (TCO) med TORB

Skjematisk fremstilling av reservedelskostnadene for et system med styrelager-løslager med TORB sammenliknet med en konvensjonell løsning.
Skjematisk fremstilling av reservedelskostnadene for et system med styrelager-løslager med TORB sammenliknet med en konvensjonell løsning: Det sfæriske rullelageret med styrelager holder dobbelt så lenge, TORB sågar fire ganger lenger enn det konvensjonelle løslageret.

Som følge av den mye lengre levetiden til et lagersystem med TORB sammenliknet med konvensjonelle løsninger kan de totale eierskapskostnadene for et bruksområde senke3s betydelig:

 • Lavere kostnader for reservedeler
 • lengre løpetider
 • Lengre tid mellom vedlikeholdsintervallene og maskinstanser
 • Lavere kostnader for montering og avfallshåndtering
Schaeffler X-life

X-life – målbart bedre

Disse spesielle lagrene har en optimalisert ruhet og geometrisk presisjon i løpebanene. Det fører til høyere bæreevne og lengre levetid. X-life er kvalitetsstempelet for spesielt effektive produkter av merkene INA og FAG.

De utmerker seg med høyere leve- og brukstid, noe som skyldes høyere dynamiske bæretall enn den tidligere standarden. Ved samme belastning og uforandret monteringsplass øker leve- og brukstiden til X-life-lagrene. Vedlikeholdsintervallene kan forlenges.

Mer informasjon

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere