PUBLIKASJONER
 

Brosjyre | 2012-12
BEARINX®-online Shaft Calculation

 
Beregning

BEARINX-online akselberegning

Effektive beregningsprogrammer fra INA/FAG – nå også online.
Denne tjenesten er kun for direktekunder av INA/FAG eller INA/FAGs salgspartnere!

 

De beregningsprogrammene som hittil har vært tilgjengelige på internett, har som regel brukt svært forenklede beregningsmetoder. Man har i stor grad oversett forskyvninger av lagrene på grunn av akselbøyning og den varierende fjæringsadferden i de ulike lagerkonstruksjonene. Også lagrenes interne fordeling av belastningen – som er utslagsgivende for slitasjemotstanden – beregnes for det meste bare tilnærmelsesvis.

 

Med BEARINX-online kan du nå bestemme den reelle belastningen, ettersom akselbøyningen og rulningslagrenes fjæringsadferd tas med i beregningen. Selvsagt blir også den interne fordelingen av belastningen i lageret eksakt beregnet – inklusive kontakttrykket med utgangspunkt i valselagerets reelle profil.

 
Brukervennlig grensesnitt
 
 
Grafisk framstilling av akselreaksjoner
 
 

Brukervennlig grensesnitt

De anvendte beregningsmetodene er identiske med de algoritmene som brukes i BEARINX – begge programmene bruker den samme kildeteksten. Med BEARINX-online kan du på din egen arbeidsplass beregne enakslede akselsystemer med flere lagringer.

Et Java-basert brukergrensesnitt gir støtte til brukervennlig innlegging av data. Den grafiske framstillingen av konstruksjonene gir deg overblikk og gjør det lettere å kontrollere dataene.

Data og geometri for valselagere fra katalogen til INA og FAG henter du enkelt fra en integrert database. Effektive beregningsservere hos INA utfører deretter den faktiske beregningen.

Ingeniørene hjeper deg

Inndatafiler som du har opprettet i BEARINX-online, er kompatible med BEARINX. Dermed blir det lettere å kommunisere med våre ingeniører, og du unngår dobbeltarbeid.

En oversiktlig dokumentasjon av resultatene i HTML-format samt en grafisk framstilling av akselreaksjonene og den interne fordelingen av belastningen gjør det lettere å analysere de ulike konstruksjonsvariantene.

Et omfattende hjelpesystem og Online-Tutorial gjør det enklere å utnytte hele potensialet i BEARINX-online.

Vedlegg 4 til DIN ISO 281 (April 2003) definerer for første gang en enhetlig beregning av slitasjemotstand ved bruk av dataassisterte beregningsmetoder med oppdatert teknisk standard. Du har selvsagt tilgang til denne beregningsmetoden i BEARINX-online.

 
Ikke alt skjer på nettet: Den personlige kontakten med deg er like viktig som før!

Intensivering av samarbeidet

Hensikten med BEARINX-online er ikke å erstatte INA og FAGs rådgivnings- og beregningstjenester. Tvert imot ønsker vi å intensivere samarbeidet med deg slik at du tidlig i utviklingsprosessen kan forhåndsvelge valselagere og dermed korte ned utviklingsperioden.

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere