Produkter & Tjenester

Lineære valselager og glidelager

Lineærlagere er lagringselementer for translatoriske bevegelser. På samme måte som for rotatoriske lagere skiller vi også her etter om det er rullende eller glidende elementer som overfører kreftene.

Kravene til lineærkomponenter er like varierte som funksjonene de kan brukes til. I transportsystemer teller for eksempel hovedsaklig hurtighet og presisjon, mens det i målemaskiner kommer mer an på presisjon og stivhet. For at man skal finne den riktige lineærføringen til den aktuelle oppgaven, trenger man i tillegg til et fyldig produktsortiment også god rådgivning. INA kan tilby begge deler: Et bredt lineær-sortiment, kombinert med kompetent service. Og det omgangsrike standardutstyret til føringene kan optimaliseres ytterligere ved hjelp av tilbehør som er nøye tilpasset de ulike bruksområdene.

Alle konstruksjonene har sine karakteristiske egenskaper som gjør dem spesielt velegnet til bestemte oppgaver. Generelle regler for valg av føringstype må imidlertid alltid brukes med forbehold, for det nesten alltid er flere faktorer som må hensyntas og veies mot hverandre. I tillegg til belastning, akselerasjon, hastighet og slaglengde må også påvirkninger som temperatur, smøring, vibrasjoner, montering, vedlikehold osv. tas med i beregningen.

Lineærrulningslagere

Lineærrulningslagere finnes som profilskinneføringer, løperulleføringer, akselføringer med lineærkulelagere, båndføringer, føringer med rulle- og kuleomløpssko, samt drevne lineærenheter (moduler, bord). I tillegg produserer INA spesielle miniatyr-føringer til bruksområder som mekatronikk og presisjons-engineering. Disse svært plasseffektive, friksjonssvake og stive elementene med ekstrem bæreevne leveres med enten holder- eller omløpsføring. Med sin kompakte konstruksjon erstatter de ofte føringer som krever betydelig mer plass.

Føringene består av en skinne-og-vogn-enhet, et lineærlager-akselsystem, eller de er skinne-skinne-enheter med mellomliggende rulle- eller kulebånd. Drevne lineærføringer er komplette en- eller fleraksesystemer med mekanisk føringssystem, elektromotor og systemtilpasset styringssystem.

Lineærføringer er monteringsklare styrelagere til hovedsaklig ubegrensede slaglengder. Båndføringer og lineærføringssett brukes grunnet holderens kinetiske egenskaper med få unntak til begrensede slaglengder. Lagrene absorberer krefter fra alle retninger – unntatt bevegelsesretningen – og momenter rundt alle akser. Akselføringer med lineærkulelagere egner seg til belastninger fra to retninger ut opphever statiske fluktingsfeil i akselen. For å oppfylle de ofte strenge kravene til stivhet og presisjon er de fleste enhetene forspent fra fabrikken, eller de kan forspennes ved montering. Ved hjelp av ulike presisjons- og forspenningsklasser er det uproblematisk å realisere selv applikasjoner med høye krav til føring og posisjonering.

Når man skal bestemme seg for føringsstørrelse, tar man først og fremst hensyn til belastningens styrke og type og kravene til lagringens levetid og driftssikkerhet. Generelt tåler rullelagere høyere belastninger enn kuleføringer av sammenlignbare størrelser. Til små til middels belastninger og dynamiske bevegelsesmønstre brukes derfor for det meste kuleføringer; til høye belastninger bruker man rulleføringer. Hvis det er spesielt høye belastninger som skal absorberes, egner bånd- og rulleomløpsføringer seg særdeles godt.

Lineærglidelagere

Mens lagringselementene i rulningslagere er atskilt av rullende deler – rulningselementene –, så fungerer glidelagringer slik at den bevegelige delen glir på en fast skinne eller aksel. Avhengig av konstruksjon befinner glidesjiktet seg på den bevegelige eller den faste komponenten. Systemet smøres av smørestoff fra et magasin i glidesjiktet.

Lineærglidelagere er lineære styrelagere til ubegrensede slaglengder. Disse langsgående føringene produseres som miniatyr-glideføring, INA-lineærglidelager og -glidelagerenhet, samt som flatføring. Miniatyr-glideføringer består av et skinne-og-vogn-system med vedlikeholdsfritt glidesjikt, INA-lineærglidelagerenheter med en INA-foring som krever lite vedlikehold og sitter i en lettmetallring. Flatføringer er skinnesystemer der glideflaten på bæreskinnen har et glidebelegg som krever lite vedlikehold.

Glidelagerføringer er lite utsatt for slitasje, tåler store statiske belastninger, slag og smuss, er stillegående og arbeider svært jevnt. Vedlikeholdsfrie glideføringer må ikke smøres. Materialene krever lite vedlikehold og har gode nødløpsegenskaper. På grunn av de mange spesifikke egenskapene brukes glideføringene på mange områder, særlig der hvor man trenger lagringer uten eller med lite behov for vedlikehold, det er fare for manglende smøring eller det ikke er ønskelig eller tillatt med smørestoffer.

Levetiden til en lineærglideføring avhenger i første rekke av belastningen, glidehastigheten, temperaturen og arbeidets varighet. I tillegg virker andre begrensende faktorer inn, som smuss, korrosjon ved tørrløp eller smørestoffaldring ved utilstrekkelig smøring. Den oppgitte levetiden må derfor anses som et omtrentlig anslag.

Mange av påvirkningene et lineærglidelager utsettes for, kan ikke tallfestes. Forsøk under spesifikke driftsbetingelser gir derfor den sikreste informasjonen om hvordan føringen vil takle den aktuelle brukssituasjonen og om levetiden.

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere