MER INFORMASJON

FAG Mounting Manager

Monteringsanvisning for rulningslagere med konisk boring

FAG Mounting Manager

 
Produkter & Tjenester

FAG Mounting Manager

 
 
 

FAGs beregningsprogram Mounting Manager gir brukervennlig hjelp når du skal velge riktig lagermontering. Programmet kan:

  • Vise ulike mekaniske og hydrauliske monteringsprosesser
  • Regne ut radialluftreduksjonen, forskyvningsdistansen og starttrykket, opplysninger du trenger ved montering
  • Gi nyttige råd om montering
  • Liste opp nødvendig tilbehør og verktøy

Ulike beregninger av monteringsprosesser:

Lagere med konisk boring monteres enten direkte på den koniske akselen/tappen eller med en spenn- eller avtrekkshylse på den sylindriske akselen. Justering av lagerluft skjer enten på vanlig måte ved hjelp av følere eller via den aksiale forskyvningsdistansen.

a) Montering av lagere med konisk boring ved hjelp av måling av den aksiale forskyvningsdistansen

Lageret plasseres i startposisjon på det koniske lagersetet ved hjelp av en hydraulisk mutter. Det påkrevde starttrykket i den hydrauliske mutteren stilles inn med et digitalt manometer for hvert enkelt lager. Et måleur på den hydrauliske mutteren måler den aksiale forskyvningen helt til endeposisjonen nås på det koniske lagersetet.

Denne monteringsmetoden:

  • Forkorter og forenkler monteringen betydelig
  • Er svært sikker og nøyaktig
  • Gir korrekt montering av lukkede lagere

a) Montering av lagere med konisk boring ved hjelp av måling av den radiale luftreduksjonen

Når lageret skyves på det koniske lagersetet, utvides innerringen slik at den radiale lagerluften reduseres. Denne reduksjonen i radialluft fungerer som mål på at lageret sitter riktig. Målingen skjer via en følelære.

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere