Search term

Digitale tjenester

Takket være analysen gir den meningsfylte kombinasjonen av data fra produkter og prosesser nyttige opplysninger. Disse kan brukes til å øke effektiviteten i industriapplikasjoner og til innovative, databaserte tjenester.

Dataanalyse og simulering: Big Data øker produktiviteten

Digitale tjenester fra Schaeffler er enkelt tilgjengelige og øker tilgangen til anlegget. Der tidligere anleggsoperatører og vedlikeholdspersonell måtte hente informasjon fra mange enkeltstående systemer og bruke store ressurser på å vurdere dem, kan Schaeffler i dag tilby en plattform der disse dataene samles, vurderes og tolkes. På grunnlag av dataanalysen kan det så gis utsagn om den fremtidige utviklingen i anleggene og iverksettes nødvendige tiltak for å møte den.

Automatisert diagnose

Med den digitale tjenesten "Automatisert diagnose" kan operatøren eller en vedlikeholdstekniker over hele verden via internett-tilkopling overvåke tilstanden til det enkelte lageret og til og med hele aggregater. Dermed får han en klartekstmelding om det analyserte skadebildet og kan via fjernanalyse benytte seg av støtte fra eksperter hos Schaeffler.

Den digitale tjenesten
Med den digitale tjenesten "Automatisert diagnose" kan man over hele verden via internett-tilkopling overvåke tilstanden til det enkelte lageret og til og med hele aggregater.

Online-overvåkning

Eksperter fra Schaeffler overvåker tilstanden til tusenvis av maskiner og anlegg. Big-Data-strukturer overføres til operasjonssenteret og behandles der i Schaeffler-skyen. Analyse, prognose og optimalisering følger ved hjelp av nye algoritmer og kognitive metoder. Anomalier og behov for handling vises, tiltak iverksettes i tråd med dette.

Fjernovervåkning av maskiner og anlegg
Fjernovervåkning av maskiner og anlegg

Schaeffler serviceapper

Ulike Schaeffler-apper som FAG SmartCheck, FAG SmartVisual og PrecisionDesk støtter den digitale sammenbindingen av produkter og tjenester. De hjelper til med å innhente data og vise og vurdere maskinenes tilstand. Du finner en oversikt over alle appene til Schaeffler på vår konsernettside.

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere