Search term

Tilstandsovervåkning

Optimalisert drift uten forstyrrelser fra komplekse maskiner og anlegg kan bare oppnås via tilstandsbasert vedlikehold. Schaeffler foretrekker først og fremst å bruke vibrasjonsdiagnose.

Vedlikeholdstjenester Tilstandsovervåkning

Vibrasjonsdiagnosen gjør det mulig å oppdage skader på maskiner på et svært tidlig stadium. Dermed kan for eksempel skadde komponenter byttes ut ved planlagt driftsstans. Ikke-planlagte driftsstanser unngås. Alt etter anleggstypen og dens betydning for produksjonsprosessen brukes det ved tilstandsovervåkning kontinuerlig overvåkning (online) eller regelmessig overvåkning (offline).

Kontinuerlig overvåkning

Når det gjelder produksjonskritiske maskiner, er den kontinuerlige overvåkningen med vibrasjonsdiagnose i mange tilfeller uunnværlig. Investering i slike overvåkningssystemer betaler seg ofte allerede etter få måneder som følge av lavere kostnader for driftsstans. Alt etter bruksområde tilbyr Schaeffler et bredt spekter av løsninger, for eksempel enkanalede isolerte løsninger for mindre aggregater, midlere systemer med inntil 8 kanaler, som kan utvides på modulbasis, men også komplekse overvåkningssystemer med opptil 2048 sensorkanaler.

I tillegg til rådgivning ved valg av riktig systems realiserer Schaeffler også overvåkning av anlegget. Det inneholder ikke bare valg av maskinvare, men også konfigurasjon av systemet og ved behov integrering i allerede eksisterende systemer.

Kunden avgjør om han selv skal foreta anleggsovervåkningen eller om han skal benytte online-overvåkning av anleggene via Schaeffler. Kommunikasjonsmulighetene i overvåkningssystemene muliggjør fjernanalyser ved ekspertene fra Schaeffler.

Schaeffler tilstandsovervåkning: Kontinuerlig overvåkning
Schaeffler tilstandsovervåkning: Regelmessig overvåkning

Regelmessig overvåkning

Svikt i såkalte B- og C-anleggsdeler fører ikke umiddelbart til driftsstans og resulterer derfor ikke nødvendigvis i dyre følgeskader. Hvis det gjelder slike maskindeler, er det som regel gunstigere å anbefale regelmessig overvåkning. Ekspertene fra Schaeffler hjelper til med å finne den økonomisk fornuftigste løsningen mellom kostnadsgunstig, kontinuerlig overvåkning og regelmessig overvåkning.

Ved denne overvåkningen blir maskiner undersøkt med tanke på vibrasjoner og vurdert med regelmessige mellomrom, f.eks. hver fjerde uke. Via denne regelmessigheten får man mer dyptgående kunnskap om normaltilstanden til maskinen. Dermed kan man oppdage uregelmessigheter. For overvåkningskonseptet er særlig valget av målepunkter og overvåkningstilbehøret samt måleintervallet av avgjørende betydning. Hvis det opptrer avvik ved målingene, eller hvis trender skal undersøkes, kan dataene sendes til diagnosesentralen hos Schaeffler. Her analyserer vibrasjonseksperter dataene og skriver en diagnoserapport. Gjennom samarbeidet med ekspertene fra Schaeffler kan kundene bygge opp sine egne analysekunnskaper.

Hvis ikke det finnes noe personell for datainnsamling, tilbyr Schaeffler også hjelp ved datainnsamling. Ekspertene gjennomfører regelmessige målinger lokalt.

Feilsøking

Hvis det opptrer forstyrrelser på en maskin, må feilen oppdages så fort som mulig og rettes. Takket være den mangeårige erfaringen fra forskjellige bransjer og bruksområder er diagnoseekspertene fra Schaeffler vant med slike oppgaver.

Analysen tilføres da ulike opplysninger. Det kan for eksempel være tidligere måleprotokoller eller og reparasjonsrapporter. Hvis det ikke finnes noen måleprotokoller, orienterer diagnoseekspertene seg for eksempel gjennom observasjon, gjennomgang av maskindokumentasjonen og samtale med maskinbetjeningen.

Problemer eller forstyrrelser i maskindriften viser seg ofte i form av endret vibrasjonsatferd, uvanlige temperaturforhold eller liknende. Hvis diagnoseekspertene utfører målinger på maskinen, vil valget av målemetode avhenge av anlegget og typen forstyrrelse. Diagnoseekspertene fra Schaeffler kjenner alle analyseteknikker, fra vibrasjonsmåling til registrering av dreiemoment og endoskopi. Dermed klarer de svært raskt å oppdage forstyrrelsene og utarbeide løsningsforslag. Avslutningen av en undersøkelse består i en overleveringssamtale ved diagnoseekspertene med alle relevante medarbeidere på stedet. I den sammenheng diskuteres resultatene av undersøkelsen og dessuten spesielt de anbefalte mottiltakene.

Schaeffler tilstandsovervåkning: Feilsøking
Schaeffler tilstandsovervåkning: Balanse

Balanse

Ubalanse opptrer svært ofte i vifter og ventilatorer. Denne ubalansen kan bli så sterk at den påfører maskinen permanente skader eller ødelegger den fullstendig. Derfor må ubalansen kontrolleres oftere og ev. korrigeres. Våre servicemedarbeidere hjelper til med å oppdage og fjerne ubalanse og garanterer dermed optimal tilgjengelighet til anlegget.

Endoskopi

Med digitale, optiske endoskop kan man se det indre av en maskin og dermed bestemme omfanget av skadene. Det som ses, lagres digitalt som foto eller video og danner grunnlag for diagnosen som stilles av ekspertene fra Schaeffler. Tilstanden til de enkelte komponentene, som rullingslager og tenner, kan vurderes. Hvis de inspiserte lagrene er Schaeffler-produkter, har kunden også tilgang til kunnskapen til Schaefflers teknikere. Disse ekspertene setter opp en detaljert skadeanalyse og kommer med forbedringsforslag.

Schaeffler tilstandsovervåkning: Endoskopi
Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere