Search term

Andre vedlikeholdstjenester

Schaeffler tilbyr førsteklasses tjenester på områdene balanse og justering, smøring og teknisk rådgivning.

Schaeffler vedlikeholdstjenester

Schaeffler har et bredt tilbud av vedlikeholdstjenester. Med utgangspunkt i kundens krav utarbeider ekspertene til Schaeffler et behovsbasert konsept og bidrar til å realisere det.

Balanse og justering

Hvis det diagnostiseres et anleggsproblem, bør dette rettes så fort som mulig. To av de hyppigste problemene, ubalanse i pumper og vifter samt maskinkomponenter som ikke er justert i forhold til hverandre, kan korrigeres direkte av ekspertene fra Schaeffler.

Balanse

Ubalanse er blant de hyppigste feilene som fører til ikke-planlagt stans av roterende maskinelementer. Riktig balanse øker levetiden i avgjørende grad for roterende maskindeler. Dermed øker produktiviteten og tilgjengeligheten til anlegget. Ekspertene til Schaeffler reduserer ubalanse, som for eksempel har oppstått som følge av smuss, slitasje og reparasjoner, til et normalt nivå.

De oppdager og fjerner årsakene på maskiner med et turtall fra 40 min–1 til 10 000 min–1. Typiske eksempler på slike maskiner er pumper, ventilatorer, kompressorer, turbiner og motorer. I tillegg til en detaljert analyse av årsakene til forstyrrelsene tilbyr Schaeffler å fjerne ubalansen.

Kalibrering

Mange anlegg er satt sammen av flere komponenter, for eksempel elektromotor og pumpe. Etter installasjon, reparasjon eller overhaling må komponentene i slike anlegg kalibreres i forhold til hverandre. Hvis dette ikke skjer eller skjer på feil måte, vil følgen bli høye belastninger på lagrene samt økt energibehov og slitasje.

I tillegg til systemer med laserkalibrering tilbyr Schaeffler kalibrering av maskiner som tjeneste. Ved behov får du besøk av serviceteknikeren fra Schaeffler med laserkalibreringssystem, og denne kalibrerer komponentene i anlegget etter produsentens angivelser. Deretter blir arbeidet dokumentert.

Schaeffler vedlikeholdstjenester: Balanse og justering
Schaeffler vedlikeholdstjenester: Smøring

Smøring

I mer enn halvparten av alle tilfellene er utilstrekkelig smøring årsak til ikke-planlagt maskinstans. Ved hjelp av egnede fettyper for ulike drifts- og miljøforhold samt fastsetting og overholdelse av smørfristene og -mengdene vil levetiden for roterende maskinelementer bli betydelig forlenget.

Tjenestene i tilknytning til smøring omfatter:
  • Valg av smørestoffer og smøresystemer
  • Utarbeiding av smøre- og vedlikeholdsplaner
  • Håndtering av smørepunkter
  • Rådgivning om smørestoff
  • Smørestoffundersøkelse og -sjekk.
Schaeffler smøreservice bidrar til:
  • Å forebygge svikt i roterende komponenter
  • Å øke produktiviteten
  • Å redusere kostnadene for smøringen.

Et omfangsrikt utvalg av høyverdige Arcanol-fetttyper for rullingslager står til rådighet. Disse fettypene er spesielt testet og valgt for bruk i rullingslager.

Teknisk rådgivning

Bedrifter som ønsker å gå over til konsept med tilstandsbasert vedlikehold, får hjelp av Schaeffler i form av opplæring, veiledning i innføringsfasen, permanent rådgivning i brukstiden og serviceavtaler.

Tilstandsorientert vedlikehold

Ved tilstandsorientert vedlikehold blir maskiner og anlegg ikke lenger vedlikeholdt i forhold til til driftsstans eller intervaller, men i henhold til den registrerte tillstanden. Sammen med brukeren utarbeider rådgiverne fra Schaeffler vedlikeholdsplaner som på grunnlag av resultatene fra tilstandsovervåkningen fører til anbefalinger om tiltak. Disse anbefalingene fører til målrettede vedlikeholdstiltak og dermed til reduserte kostnader.

Servicekonsepter for anleggsprodusenter og -operatører

Tjenester er ikke noe standardprodukt eller "hyllevare", kravene er forskjellige alt etter anlegg og lokal kunnskap. Gjennom Schaefflers brede tjenestetilbud kan lokale, sertifiserte Schaeffler-medarbeidere sette sammen den riktige pakken av kurs og tjenester fra Schaeffler samt egen innsats. Området er stort og avhengig av forkunnskaper, ressursene som kan settes inn samt kravene til kvaliteten på overvåkningen.

Schaeffler vedlikeholdstjenester: Teknisk rådgivning
Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere