Search term

Schaeffler rullingslager og glidelager: Nålelager

Nålelager har lenge gjort utmerket tjeneste som radialt plassbesparende lagringer med høy bæreevne. X-life-versjonene gir nå våre kunder inntil 50 % lengre levetid.

Til produktkatalog medias

Massive nålelager

X-life-nålelagrene har en forbedret overflatekvalitet og dermed enda høyere bæreevne. Det dynamiske bæretallet er økt med 13 % sammenlignet med tidligere versjoner. De betraktelig bedre bæretallene resulterer i mer effektive lagringer med lengre levetid, lavere smørestofforbruk, mindre friksjon og dermed lavere temperaturer i lageret. For kundene våre betyr alle disse framskrittene økt effektivitet i applikasjonene og bedre forhold mellom pris og ytelse.

X-life

Mange størrelser leveres i X-life-utførelse. Disse lagrene er merket av i måltabellene.

Mer informasjon
Til produktkatalog medias

Nålekranser

Nålekranser er en- eller toradige enheter som består av holdere og nåleruller. Siden den radiale bygghøyden bare tilsvarer diameteren på nålerullene, gjør nålekranser det mulig å ha lagersystemer med svært liten radial monteringsplass. De har svært stor bæreevne, egner seg for høye turtall og er spesielt monteringsvennlige. Ved presis utførelse av løpebanene får man lagersystemer med høy rotasjonsnøyaktighet.

Den radiale lagerklaringen kan varieres med nåletype og aksel- og hustoleransene. Bruken av nålekranser forutsetter at kontaktflaten på akselen og i huset er herdet og slipt.

Til produktkatalog medias

Nålehylser

Nålehylser er åpne på begge sider og leveres med nålekranser eller i fullnålet utførelse. Lager med nålekranser tåler høyere turtall enn fullnålede utførelser.

Fullnålede nålehylser

Fullnålede nålehylser har som følge av det maksimale antallet nåleruller svært høy bæreevne på svært liten monteringsplass. Bruken av dem ved høye turtall er likevel begrenset.

Siden nålene ikke holdes mekanisk, blir nålerullene sikret for transport og montering med en spesiell fettype (DIN 51825–K1/2K–30). Dette er imidlertid utilstrekkelig som permanentsmøring. Derfor anbefales det en ettersmøring etter montering.

Til produktkatalog medias

Nåleforinger

Nåleforinger er lukket på den ene siden. De egner seg dermed godt til avslutning av lagerposisjoner på enden av akselen. På denne måten fås en beskyttelse mot uhell ved roterende aksel, og lagrene er beskyttet mot smuss og fuktighet.

Avhengig av størrelsen er overflaten glatt eller ribbeforsterket (gjort stiv). Som følge av den profilerte overflaten er det også mulig med små aksiale føringskrefter.

Til produktkatalog medias

Selvjusterende nålelager

Selvjusterende nålelager er elementer som består av sponløst bearbeidede ytterhylser, hule plaststøtteringer, ytterringer med sfærisk overflate, nålekranser og uttakbare innerringer.

Lagrene kompenserer for statiske fluktingsfeil i akslingen og tolererer dermed fluktingsfeil i akslingen i forhold til huset. Selvjusterende nålelager er festet til husboringen. Boringen kan dermed framstilles enkelt og økonomisk.

X-life

Mange størrelser leveres i X-life-utførelse. Disse lagrene er merket av i måltabellene.

Til produktkatalog medias

Innerringer

Innerringer er laget av herdet rullingslagerstål og har presisjonsmaskinerte eller slipte løpebaner. De brukes når:

  • Akslingen ikke kan benyttes som løpebane for nålekranser, nålehylser, nåleforinger, nålelager
  • Nålelager med bredere innerringer må kombineres for å muliggjøre større aksialforskyvninger for akslingen i forhold til huset
  • Tetningsleppene trenger optimale kontaktflater
Presisjonsmaskinerte innerringer

Kontaktflaten i innerringen IR er presisjonsmaskinert. Avrundede ender gjør det enkelt å føre ringene inn i lagrene og forhindrer at tetningsleppene på lagrene blir skadet. Lagrene fås med og uten smøreboring.

Slipte innerringer

Kontaktflaten i innerringen LR er slipt. Endeflatene er dreid, kantene er brutt. Disse ringene har større toleranser enn IR-ringene. De egner seg dermed til anvendelser med større toleranser i bredden og mindre strenge krav til aksial rundhet.

Til produktkatalog medias

Aksialnålelager

Aksialnålekranser

Aksialnålekranser består av plast- eller metall-aksialholdere med integrerte nåleruller. Aksialt er de svært plasseffektive. De tåler store aksiale krefter i én retning. Radialbelastninger må dempes separat. En forutsetning for å bruke aksial-nålekranser er at kontaktflatene er herdet og slepet.

Aksiallagerskiver

Aksiallagerskiver er stanset, gjennomherdet, polert og kan brukes som aksel- eller husskiver. Disse skivene er nyttige hvis den tilgrensende maskindelen ikke er herdet, men er tilstrekkelig stabil og geometrisk presis.

Aksialnålelager

Aksialnålelager er komponenter av aksialnålekranser og aksiallagerskiver med sentrering. De kan brukes sammen med nålehylser, nåleforinger og nålelager. Kontaktflaten til nålekransen må være herdet og slepet.

Til produktkatalog medias

Hylsefriløp

Hylsefriløp er enveiskoplinger som består av tynnveggede, sponløst bearbeidede ytterringer med klemramper, plastholdere, fjærer og nåleruller. De overfører dreiemomenter i én retning og er radialt plassbesparende. Friløpene fås med og uten lagring.

Hylsefriløp gir meget presise koplingsbevegelser, siden den individuelle fjærbelastningen av nålerullene sikrer konstant kontakt mellom aksling, nåleruller og klemramper. Med klemelementenes lave masse og dermed også lave treghetsmoment muliggjør de høye koplingsfrekvenser. Dessuten er friløpsfriksjonen lav.

Hylsefriløp kan brukes i ulike applikasjoner, f.eks. som indekseringselement, bakløpssperre eller friløpskopling. Hylsefriløpet overtar da friløps- eller stoppefunksjonen.

Til produktkatalog medias

Schaeffler X-life

X-life – målbart bedre

Disse spesielle lagrene har en optimalisert ruhet og geometrisk presisjon i løpebanene. Det fører til høyere bæreevne og lengre levetid. X-life er kvalitetsstempelet for spesielt effektive produkter av merkene INA og FAG.

De utmerker seg med høyere leve- og brukstid, noe som skyldes høyere dynamiske bæretall enn den tidligere standarden. Ved samme belastning og uforandret monteringsplass øker leve- og brukstiden til X-life-lagrene. Vedlikeholdsintervallene kan forlenges.

Mer informasjon

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere