Search term

Utmerket kvalitets- og miljøledelse

Hos Schaeffler er kvalitetssikringen direkte integrert i produksjonsprosessen og støttes gjennom regelmessige revisjoner. Over hele verden har vi dessuten fastlagt standarder for arbeidssikkerhet, energihåndtering og miljøvennlig produksjon. Schaeffler har oppfylt kravene i det strenge EU-direktivet om miljøvern, EMAS, tidligere enn nødvendig i alle sine fabrikker over hele verden og igjen vist seg å være pionerer.

Kvalitetspolitikk

Schaeffler-konsernet er en ledende leverandør av produkter til bilindustrien og annen industri over hele verden. Selskapet representerer toppkvalitet, fremragende teknologi og utpreget innovasjonskraft.

Lederrollen innen kvalitet, teknologi, pålitelighet, innovasjon og driftsøkonomi, pålitelig levering og engasjert service medvirker til at kundene kommer tilbake, mange ganger. Det er dette virksomhetens vedvarende suksess bygger på.

Vår målestokk for kvalitet er å oppfylle kundenes forventninger og krav. Lov- og myndighetskrav følges konsekvent.

Arbeidet vårt dreier seg om å bli bedre hele tiden og på alle områder, og målet er "null feil". Tiltak for å unngå feil og minimere risikoen preger alle virksomhetsområder.

Alle konsernets medarbeidere er bevisste på at de skal levere kvalitet og innretter tankesett og handlinger i tråd med det.

Styret, lederne og alle medarbeiderne forplikter seg til å følge denne kvalitetspolitikken.

Schaeffler-konsernets kvalitetspolitikk


Schaeffler-konsernets HMS-retningslinjer

Helse, miljø og sikkerhet er en del av våre ledelsesprinsipper. Ved å skape og opprettholde et sikkert arbeidsmiljø som fremmer helse og effektivitet, og gjennom miljøvern i praksis bidrar vi til å sikre selskapet en suksessrik framtid.

De følgende prinsippene gjelder over hele verden i vårt konsern. Det er med dem vi står til ansvar for våre medarbeidere, medmennesker og etterfølgende generasjoner.

Effektiv arbeids- og miljøforvaltning

Over hele verden etterlever vi et miljøforvaltningssystem, som forbedres kontinuerlig. Vi utvikler framtidsorienterte konsepter og realiserer dem sammen med kontraktpartnerne våre. Vi tester regelmessig og på alle områder at prinsippene i forvaltningssystemet blir fulgt.

Sikre og medarbeidertilpassede arbeidsplasser

Vi er overbevist om at alle arbeidsulykker og yrkesbetingede sykdommer i prinsippet kan forebygges. Motiverte medarbeidere og ledere hjelper oss på veien mot null arbeidsulykker. Vi legger like stor vekt på å beskytte medarbeiderne og oppdragstakerne våre. Vi tar hensyn til den nyeste kunnskapen i utformingen av arbeidsplasser og -prosesser. Vi legger stor vekt på en ergonomisk utforming av arbeidsplasser.

Ansvarlig opptreden

Vi forplikter oss til å overholde alle HMS-lover og -forskrifter. Vi opptrer ansvarlig i samsvar med våre egne regler, som ofte er strengere enn lovbestemte forskrifter. Maskiner og anlegg blir planlagt, innkjøpt, drevet og vedlikeholdt slik at potensielle farer elimineres, risikoer minimeres og driftsforstyrrelser unngås. Vi orienterer oss mot den nyeste tilgjengelige teknologien.

Små miljøkonsekvenser, miljøvennlige produkter

I alle våre aktiviteter ønsker vi å unngå skadelige miljøkonsekvenser på en føre var-basis. Vi er sparsomme med råstoffer og energi. Vi streber etter å produserer minst mulig avfall, spillvann, støy og andre utslipp. Vi produserer miljøvennlige produkter og betrakter i den forbindelse hele livssyklusen til produktene.

Ansvarsbevisste medarbeidere

Gjennom regelmessig informasjonsarbeid, kurs og videreutdannelse fremmer vi medarbeidernes og forretningspartnernes kompetanse og bevissthet om sikkert arbeid og miljøvern på alle felt i konsernet.

Forebyggende tiltak

Vi beskytter medarbeiderne våre mot helsefare og miljøet mot skader ved hjelp av omfangsrike forebyggende tiltak. Ved alle våre anlegg har vi et omfattende og effektivt hjelpeapparat for våre medarbeidere og besøkende i tilfelle skader.

Åpen dialog

Vi fører en intensiv og tillitsbasert dialog med interesserte parter. Vi informerer om våre HMS-tiltak og hvilken effekt på miljøet virksomheten ved anleggene våre har.

Ledelsen og alle medarbeiderne forplikter seg til å følge denne HMS-politikken.

Schaeffler-konsernets HMS-retningslinjer

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere