Search term

Vann

Mobilitet skal bli mer klima- og miljøvennlig – for eksempel ved hjelp av elektriske kjøretøy. Men i realiteten er det bare fornuftig hvis også strømmen til dette produseres fra rene kilder. Og den største kilden til fornybar energi er vannkraft. På global basis produserer vannkraftverk betydelig mer strøm enn kjernekraftverk og leverer over 16 % av verdens behov for elektrisk energi. Vannkraft ligger dermed bak kull og gass og er på tredjeplass som kilde til strømproduksjon, men bidrar med ca. tre fjerdedeler av all strøm fra fornybar energi. I tillegg til den konvensjonelle utnyttelsen av vannkraften er stadig nye teknologier på fremmarsj, som satser på strømproduksjon med bruk av bølgebevegelser og strømninger i havet. Enten det gjelder konvensjonelle eller nye måter for vannkraft – Schaeffler tilbyr de riktige lagerløsningene og hjelper bedrifter av alle størrelser med kunnskap, erfaring og tekniske ressurser. Også når det gjelder spennende oppstart av prosjekter innen havenergi, er vi med som utviklingspartnere allerede på et tidlig tidspunkt.

Konvensjonell vannkraft

Konvensjonell vannkraft: De tre kløfters demning i Kina
De tre kløfters demning langs elven Chang Jiang i Kina

Det riktige lageret til ethvert behov

Konvensjonelle vannkraftverk står for den tredje største andelen av verdens strømproduksjon, og betydningen vil øke ytterligere – f.eks. i Kina og Brasil, der det bygges nye imponerende demninger. Også den såkalte lille vannkraften med anlegg på inntil ca. 10 MW blir igjen benyttet i økende grad – for eksempel til desentralisert forsyning til mindre strømbrukere. I tillegg brukes også hydroelektriske skrueturbiner og vannhjul, noe som i prinsippet var kjent allerede i antikken. Det som derimot er relativt nytt, er elveturbiner av ulik type og størrelse, kun drevet av den naturlige strømningen i elven. Forskjellige konsepter er aktuelle når det gjelder utvikling og utprøving, deriblant også noen med lagerteknologi fra Schaeffler.

Alt etter bruksområde må lagrene som benyttes innen vannkraft, tilpasses ulike forhold og ha spesielle egenskaper. Med velprøvde standardlager, innovative løsninger og bruksspesifikke spesiallager har vi det riktige lageret til alle formål:

  • Rulningslager
  • Leddlager og leddhoder
  • Glideforinger
  • Husenheter

Havenergi

Elektrisk energi fra bølger og strømninger

Bølger og strømninger egner seg svært godt til å produsere elektrisk strøm på grunnlag av den bevegelsesenergien de har. Forskjellige måter å utnytte dette på blir utprøvd. Noen konsepter befinner seg fremdeles på et tidlig utviklingstrinn. Andre har allerede vist seg å fungere i praksis. Når det gjelder strømproduksjon fra havenergi, er Schaeffler en etterspurt partner over hele verden på grunn av sine lagerløsninger – i alle relevante teknologier, til alle påkrevde lagerposisjoner og i alle faser på veien til markedet.

Vi hjelper også kundene våre med kunnskap, erfaring og tekniske ressurser. Ofte blir vi involvert tidlig i prosjektene som utviklingspartner og følger fremtidsrettede idéer, konsepter og produkter på veien til de er klare for markedet – og også utover det. Til mange prototyper av anlegg og komponenter til utnyttelse av havenergi er det Schaeffler som har utviklet lagerteknologien og hyppig tilpasset den til kundenes individuelle krav. I tillegg driver vi forskning på egen hånd for å finne løsninger som tåler de spesielle forholdene i havet enda bedre – for eksempel når det gjelder nye materialer og belegg.

  • Bølgekraftverk
    For å produsere strøm av bølgeenergi kan man gå frem på flere forskjellige måter. Pneumatiske kamre for eksempel benytter prinsippet med oscillerende vannsøyle. Andre systemer arbeider med den relative bevegelsen av flytende legemer i forhold til hverandre. Schaeffler tilbyr lagerløsninger for alle viktige teknologikonsepter.
  • Strømningsturbiner i havet
    Strømningsturbiner i havet har et stort potensial for energiproduksjon. Teknologien tilsvarer hovedsakelig den som brukes i vindkraftanlegg. Når det gjelder strømningsturbiner i havet, vil kundene våre derfor også dra nytte av vår omfattende erfaring og våre tekniske ressursen innen vindkraft.
I forbindelse med strømproduksjon fra havenergi er Schaeffler en etterspurt partner over hele verden for lagerløsninger, f.eks. for lagerposisjoner i turbiner.
I forbindelse med strømproduksjon fra havenergi er Schaeffler en etterspurt partner over hele verden for lagerløsninger, f.eks. for lagerposisjoner i turbiner.
Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere