Search term

Vind

Lønnsomme vindkraftanlegg trenger pålitelige komponenter. Som en av verdens ledende produsenter av rulningslager og utviklingspartner i bransjen har vi i over 30 år fremstilt lager til vindkraftanlegg. Vi tilbyr den riktige lagerløsningen for ethvert vindkraftanlegg og et helhetlig konsept for sikkerhet.

Schaefflers løsninger for vindkraftanlegg

Vann

Mobilitet skal bli mer klima- og miljøvennlig – for eksempel ved hjelp av elektriske kjøretøy. Men i realiteten er det bare fornuftig hvis også strømmen til dette produseres fra rene kilder. Og den største kilden til fornybar energi er vannkraft. På global basis produserer vannkraftverk betydelig mer strøm enn kjernekraftverk og leverer over 16 % av verdens behov for elektrisk energi. Vannkraft ligger dermed bak kull og gass og er på tredjeplass som kilde til strømproduksjon, men bidrar med ca. tre fjerdedeler av all strøm fra fornybar energi. I tillegg til den konvensjonelle utnyttelsen av vannkraften er stadig nye teknologier på fremmarsj, som satser på strømproduksjon med bruk av bølgebevegelser og strømninger i havet. Enten det gjelder konvensjonelle eller nye måter for vannkraft – Schaeffler tilbyr de riktige lagerløsningene og hjelper bedrifter av alle størrelser med kunnskap, erfaring og tekniske ressurser. Også når det gjelder spennende oppstart av prosjekter innen havenergi, er vi med som utviklingspartnere allerede på et tidlig tidspunkt.

Schaefflers løsninger for vannkraft

Solenergi

Solen leverer hver dag så mye energi at hele verdens behov kunne vært dekket i et år. Etter hvert som følgene av klimaendringene blir mer merkbare, er det stadig flere land som bruker solen som kilde til produksjon av elektrisk energi. Solenergiverk må arbeide spesielt økonomisk for å få maksimal virkningsgrad og for å gjøre denne teknologien konkurransedyktig i fremtiden også uten statlige subsidier. Som utviklingspartner og leverandør engasjerer Schaeffler seg for tiden i flere prosjekter, for eksempel e-verk som benytter parabolrenner, soltårn, Fresnel-teknologi og Dish-Stirling-system for å produsere strøm. Til styresystemer for solkraftanlegg har Schaeffler et bredt tilbud av rulnings- og glidelager. Vårt ingeniørteam for solkraftverk har omfattende kunnskaper om applikasjonsteknologi og samarbeider med kunden om å optimalisere lagerposisjoner og design av omgivelsene.

Schaefflers løsninger for solkraftverk

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere