Search term

BEARINX-VIP

Utover BEARINX-online kan man med BEARINX-VIP ikke bare modellere og analysere et nestet akselsystem, men også et komplett gir helt ned til den enkelte rullingskontakt. Påvirkningen fra akselavbøyningen på lagerets lastfordeling blir også beregnet samt påvirkningen fra elastisiteten i rullingskontaktene og hvis ønskelig også påvirkningen fra de elastiske omgivelsene. Elastisiteten i omgivelsene kan beregnes ved hjelp av matriser for FE-påvirkningstall.

Lagrene kan flyttes fra en integrert database til beregningsmodellen slik at også de lagrede profildataene kan tas med i beregningen. I forbindelse med driftsklaringen finnes det inndataassistenter der man kan angi temperaturer, toleranser samt ringenes grovhet og lagerseter. Dessuten kan det foretas en ekstra beregning av stivheten i driftspunktet.

BEARINX-VIP har mulighet for å utføre beregninger av både frakoblede og lukkede gir.

Brukervennlig grensesnitt

Brukervennlig grensesnitt
Brukervennlig grensesnitt

BEARINX-VIP har en attraktiv 3D-visualisering av beregningsmodellen samt visualisering av resultatene av lastfordelingen og trykkfordelingen.

Ingeniørene hjelper deg

Grafisk framstilling av akselreaksjoner
Grafisk framstilling av akselreaksjoner
Rullingslager fra databasen til INA/FAG
Rullingslager fra databasen til INA/FAG

BEARINX-VIP og BEARINX-fullversjon bruker de samme beregningsmodellene og algoritmene, slik at beregningsprosedyrene kan utveksles uten problemer slik at kommunikasjonen med vår tekniske tjeneste blir lettere.

En oversiktlig dokumentasjon av resultatene samt en grafisk framstilling av akselreaksjonene og den interne fordelingen av lagerbelastningen og når det gjelder rullelager, også identifiseringslinjene for herz-trykket gjør det lettere for bedriften å analysere de ulike konstruksjonsvariantene.

Et hjelpesystem og et læreprogram gir førstehjelp når det oppstår spørsmål.

BEARINX-VIP beregner den modifiserte referanselevetiden i henhold til ISO TS 16281 (engelsk) og DIN 26281 (tysk) i tråd med dagens tekniske nivå.

Effektive beregningsprogrammer fra INA/FAG – versjon for utviklingspartnere.

BEARINX er et beregningsprogram for analyse av rullingslager i komplette gir- og akselsystemer som kombinerer tradisjonelle og aktuelle tekniske kunnskaper med innovative analysemuligheter. Programmet utvikles hos Schaeffler av eksperter for eksperter. Den fremragende effektiviteten til programmet, i kombinasjon med den uvurderlige faglige rådgivningen fra vår tekniske tjeneste samt den praktiske erfaringen til kundene våre fører til innovative og teknisk krevende løsninger.

Intensivering av samarbeidet

Hensikten med BEARINX-VIP er ikke å erstatte skyve Schaefflers rådgivnings- og beregningstjenester over på kundene. Tvert imot ønsker vi nettopp på denne måten å arbeide tettere sammen med deg. Målet er at vi sammen foretar et egnet forhåndsvalg av lager på et tidlig stadium i utviklingsfasen, slik at utviklingsperioden i din bedrift blir kortere.

Kontraktmessig regulert bruk

Grunnlaget for bruken av BEARINX-VIP er en gjensidig avtale. Denne regulerer betingelsene for bruk av programvaren og bruk av tilleggsytelser som opplæring og brukerstøtte. De relevante betingelsene foreligger skriftlig i form av bruks- og konsulentkontrakt.

Innføring

For å gi tilgang til BEARINX-VIP for lokal bruk betales det et innføringsgebyr. Disse kostnadene omfatter oppretting av et nedlastingsområde på internett samt et to eller tre dager langt seminar som er tilpasset bedriftens behov.

Det må betales årlige lisens- og vedlikeholdsgebyrer.

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere