Search term

Schaeffler rullingslager og glidelager: Rotasjonsbordlager

Aksialradiallager er påskrubare, dobbeltvirkende aksiallager med radialt styrelager. Disse monteringsferdige enhetene må fettes og er svært stive, har stor bæreevne og spesielt presis gange. I tillegg til radialkrefter absorberer de også aksialkrefter fra begge sider samt vippmomenter uten dødgang. Aksialvinkelkontaktkulelager ZKLDF er lagerenheter som har lav friksjon, er monteringsferdige, må fettes og har stor nøyaktighet ved svært høye turtall, høye aksiale og radiale belastninger samt ved høye krav til vippestivhet. Aksialradiallager med vinkelmålesystemet YRTM og YRTSM tilsvarer mekanisk sett seriene YRT og YRTS, men er i tillegg utstyrt med et vinkelmålesystem.

Til produktkatalog medias

Schaeffler rullingslager og glidelager: Aksialradiallager / aksialvinkelkontaktkulelager

Aksialradiallager / aksialvinkelkontaktkulelager

Aksialradiallager og aksialvinkelkontaktkulelager er monteringsklare presisjonslager til presisjonsapplikasjoner med kombinerte belastninger. De absorberer radiale belastninger og aksiale belastninger fra begge sider, samt vippmomenter, og egner seg særlig godt til lagringer med høye krav til presis gange, for eksempel i dreiebord, planskiver, fresehoder og vendeklemmer. Festeboringene i lagerringene gjør disse elementene svært enkle å montere. Lagrene forspennes radialt og aksialt etter montering.

Til produktkatalog medias

Schaeffler rullingslager og glidelager: Aksialradiallager med integrert målesystem

Aksialradiallager med integrert målesystem

Aksialradiallager med integrert målesystem består av:

 • Et YRTM aksialradiallager med måleskala og
 • MEKO/U måleelektronikk. Måleelektronikken har to målehoder, et sett med mellomleggsskiver og vurderingselektronikk.

Mekanisk tilsvarer serie YRTM aksiallagrene YRT men er i tillegg utstyrt med en magnetisk måleskala. Målesystemet registrerer vinkler med noen få vinkelsekunders presisjon, berøringsløst og magnetoresistivt.

Vinkelmålesystemets fortrinn

Målesystemet

 • Fungerer berøringsløst og er dermed slitasjefritt
 • Virker uavhengig av vipp og posisjon
 • Har en selvjusterende elektronikk
 • Er selvsentrerende
 • Påvirkes ikke av smørestoffer
 • Er enkelt å montere og målehodene er enkle å justere
 • Gjør kalibrering av lager og separat målesystem overflødig
 • Krever ingen ekstra deler
  • Måleskala og målehoder er integrert i hhv. lager og tilkoblingskonstruksjon
  • Plassen man sparer, kan brukes til bearbeidingsplass for maskinen
 • Gir ingen vanskeligheter mht. ledninger. Ledningene kan trekkes direkte gjennom den store lagerboringen i tilkoblingskonstruksjonen
 • Reduserer antall komponenter, plassforbruk og kostnader med sin kompakte, integrerte konstruksjon med få deler

Til produktkatalog medias

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere