Search term

Sylinderrullelager med optimalisert ribbekontakt

Fullrullige INA-sylinderrullelager + FAG-sylinderrullelager med holder = løsning for alle bruksområder

Det finnes ingenting som ikke kan forbedres: For å øke lagerlevetiden ved aksiallast i betydelig grad har vi utviklet TB-rullen. TB som TorusBallig (Torussfærisk). Via en spesiell krumming av rulleendeflaten fordeler lasten seg på en betydelig større flate. Den krumme rulleendeflaten øker kontaktflaten og reduserer dermed overflatetrykket betraktelig.

FAG-sylinderrullelager med holder i ny TB-design
FAG-sylinderrullelager med holder i ny TB-design
Sylinderrullelager med optimalisert ribbekontakt
Sylinderrullelager med optimalisert ribbekontakt

Ny design og forbedret rullekontakt

Det reduserte overflatetrykket medfører en rekke fordeler:

 • Økning av den tillatte aksialbelastningen i forhold til standardlagrene med en faktor på 1,5 ved støtte- og styrelager
 • Lavere lagertemperatur siden friksjonsmomentet ved aksiallast reduseres med inntil 50 %
 • Betydelig mindre slitasje på rullene ved aksiallast fordi det dannes en smørefilm
 • Lengre lagerlevetid ved aksiallast

Sylinderrullen i torussfærisk utførelse sørger for høy anleggseffektivitet, nye konstruksjonsmuligheter samt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Mer bærekraft – mindre friksjon: Ved økende aksial belastning kan INA- og FAG-sylinderrullelager i TB-design gå med betydelig høyere turtall enn standardlager.

Stort FAG-holderlager i ny TB-design

I alle TB-seriene har vi omarbeidet lagerdesignen helt slik at fordelene ved TB-rullen skal komme til uttrykk. FAG-sylinderrullelager med holder i TB-design fås med den velprøvde rulleelementførte, todelte M1-holderen eller med den nye ribbeførte MPAX-holderen i én del. De nye lagrene tilsvarer DIN 5412 når det gjelder mål og toleranser.

Kundefordeler:

 • Nye lagerkonsepter og konstruksjonsmuligheter på grunn av høyere aksial belastning (størrelsesreduksjon)
 • Høyere energieffektivitet på grunn av lavere friksjonsmoment
 • Lavere driftskostnader på grunn av redusert energiforbruk
 • Høyere ytelse med de samme kostnadene
 • Egnet for svært høye turtall

Aksiallast inntil 60 % av radiallasten

Inntil 50 % mindre friksjon ved aksiallast

Sylinderrullelager med optimalisert ribbekontakt
(1) TB-rull (2) Optimalisert ribbekontakt (3) Messingholder
Følgende serier kan allerede fås i TB-design:
Design
Produktserie
Fra boring
Fra boringsdiameter
N, NJ, NU, NUP
2E
48
240
N, NJ, NU, NUP
22E
44
220
N, NJ, NU, NUP
3E
34
170
N, NJ, NU, NUP
23E
34
170
N, NJ, NU, NUP
10
80
400
N, NJ, NU, NUP
19
600
600

Ribbeført MPAX-holder i én del

MPAX-holder av massiv messing er en videreutvikling av FAG-holdertypene MPA og MP1A og avløser disse suksessivt. Den er enda mer bestandig overfor støtlaster og vibrasjoner enn sine forgjengere og særlig godt egnet for svært krevende bruksområder.

MPAX-holder av massiv messing
Fordeler med MPAX-holderen:
 • Betydelig høyere stivhet i radial retning
 • Tretthetstegn først ved høyere krefter
 • Høyere belastning overfor radiale sentrifugalkrefter
 • Mindre maksimalt spenn i lommehjørneradiene

Når det gjelder bæreevne og stivhet, er fullrullige INA-sylinderrullelager kjent som rene kraftpakker. Men det som i stor grad er ukjent: De absorberer uvanlig høye aksialkrefter – opptil 60 % av radiallasten! Lagrene har betydelig lengre levetid ved aksialbelastning og har også lavere friksjon takket være forbedret kontakt mellom rull og ribbe. En interessant konstellasjon med tanke på å redusere størrelsen og spare energi.

Kundefordeler:

 • Nye lagerkonsepter og konstruksjonsmuligheter på grunn av høyere aksial belastning (størrelsesreduksjon)
 • Høyere energieffektivitet på grunn av lavere friksjonsmoment
 • Lavere driftskostnader på grunn av redusert energiforbruk
 • Egnet for svært radiallaster

Aksiallast inntil 60 % av radiallasten

Inntil 50 % mindre friksjon ved aksiallast

Sylinderrullelager med optimalisert ribbekontakt
(1) TB-rull (2) Optimalisert ribbekontakt
Følgende serier kan allerede fås i TB-design:
Design
Produktserie
Fra boring
Fra boringsdiameter
LSL 19
23
18
90
ZSL 19
23
18
90
SL 19
23
18
90
SL 18
18
92
140
SL 18
22
28
460
SL 18
28
600
600
SL 18
29
60
300
SL 18
30
36
180
SL 18
50
36
180

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere