Search term

Enradige sylindriske rullelager med holder er enheter som består av massive ytter- og innerringer og sylinderrullekranser. Ytterringene leveres enten med faste ribber på begge sider eller uten ribber. Innerringene har enten en eller to faste ribber eller ingen. Holderen hindrer at sylinderrullene berører hverandre under drift. Sylinderrullelager kan leveres med eller uten holder.

Til produktkatalog medias

Optimalisert ribbekontakt

Det klassiske sylinderrullelageret har stor radial bæreevne og er svært stivt. I tillegg til høye radialkrefter kan sylinderrullelager også absorbere aksialkrefter når de brukes som støtte- eller styrelager. Mens overføringen av radiallasten skjer via løpebanene, blir de aksiale kreftene overført via rulleelementenes forside og ribbene. Det begrenser naturligvis aksiallasten. Og her setter Schaeffler i gang!

Sylinderrullelager med optimalisert ribbekontakt

 Schaeffler rullingslager og glidelager: Sylinderrullelager med holder

Sylinderrullelager med holder

Sylinderrullelagrene er svært stive, tåler høye radiale belastninger og egner seg på grunn av holderen for høyere turtall enn fullrullige rullelager. Lageret med E etter produktbetegnelsen har forsterket rullesett og er konstruert for de største belastninger.

Lagrene kan demonteres. Dermed er de enkle å sette inn og fjerne. Slik kan begge lagerringene få en fast pasning. Enradige sylindriske rullelager med holder finnes som løslager, støttelager og styrelager.

X-life

Lager med X-life-kvalitet har lavere ruhet Ra og overlegen geometrisk presisjon i løpebanene sammenlignet med tilsvarende utførelser uten X-life. Derfor har de høyere bæreevne og lengre levetid enn tilsvarende lager uten X-life. I bestemte tilfeller kan dermed lagringen neddimensjoneres.

Mange størrelser leveres i X-life-utførelse. Disse lagrene er merket av i måltabellene.

Til produktkatalog medias
Interaktiv produktpresentasjon

Schaeffler rullingslager og glidelager: Aksialsylinderrullelager

Aksialsylinderrullelager

Aksialsylinderrullelager består av aksialsylinderrullekranser, husskiver og akselskiver. Lagrene bygger særdeles lite aksialt, har meget høy bæreevne, høy stivhet og absorberer aksialkrefter fra en retning.

Til produktkatalog medias

Schaeffler rullingslager og glidelager: Friksjonssvake sylinderrullelager

Friksjonssvake sylinderrullelager

De friksjonssvake sylindriske rullelagrene LSL og ZSL er enradige, selvbærende lager som tilsvarer målserie 23. Lagrene har massive ytterringer med to ribber. Innerringene har en ribbe. Innerringen kan tas ut. Dette gjør det enklere å montere lageret. Skiveholdere eller mellomleggsstykker hindrer at sylinderrullene berører hverandre under drift.

X-life

Lager med X-life-kvalitet har lavere ruhet Ra og overlegen geometrisk presisjon i løpebanene sammenlignet med tilsvarende utførelser uten X-life. Derfor har de høyere bæreevne og lengre levetid enn tilsvarende lager uten X-life. I bestemte tilfeller kan dermed lagringen neddimensjoneres.

Mange størrelser leveres i X-life-utførelse. Disse lagrene er merket av i måltabellene. 

Til produktkatalog medias

Schaeffler rullingslager og glidelager: Presisjons-sylinderrullelager

Presisjons-sylinderrullelager

Sylindriske rullelager i denne utførelsen er toradige presisjonslager til verktøymaskiner. De egner seg til radialt stabile, høypresise lagringer og brukes hovedsakelig til radial opplagring av hovedspindler.

Lagrene består av massive, ribbeløse ytterringer, massive innerringer med tre ribber og sylinderrullekranser med massive messingholdere. For optimal innstilling av den radiale klaringen har innerringen en konisk boring med en konisitet på 1:12. Sylindriske rullelagrene kan demonteres. Dermed er de enkle å sette inn og fjerne. Slik kan begge lagerringene få en fast pasning.

Til produktkatalog medias

Schaeffler rullingslager og glidelager: Fullrullige sylinderrullelager

Fullrullige sylinderrullelager

Fullrullige sylindriske rullelager har massive ytter- og innerringer og ribbestyrte sylinderruller. På grunn av det maksimale antallet rullingselementer har disse lagrene svært høy bæreevne og stivhet og egner seg godt til plassbesparende konstruksjoner. Av kinematiske grunner når de imidlertid ikke de høye omdreiningstallene som er mulige med sylindriske rullelager med holder.

Fullrullige sylindriske rullelager finnes som løslager, støttelager og styrelager, både en- og toradige.

X-life

Lager med X-life-kvalitet har lavere ruhet Ra og overlegen geometrisk presisjon i løpebanene sammenlignet med tilsvarende utførelser uten X-life. Derfor har de høyere bæreevne og lengre levetid enn tilsvarende lager uten X-life. I bestemte tilfeller kan dermed lagringen neddimensjoneres.

Mange størrelser leveres i X-life-utførelse. Disse lagrene er merket av i måltabellene.

Til produktkatalog medias

Schaeffler rullingslager og glidelager: Fullrullige sylindriske rullelager med ringspor

Fullrullige sylindriske rullelager med ringspor

Sylindriske rullelager med ringspor er fullrullige, toradige enheter som består av massive ytter- og innerringer med ribber, ribbestyrte sylinderruller og pakninger. Ytterringene har ringspor til sikringsringer. Innerringene er aksialdelt, 1 mm bredere enn ytterringene, og de holdes sammen med et stålbånd som er rullet på plass.

Styrelager

Sylindriske rullelager med ringspor er styrelager. De er meget stive og absorberer både store radiale krefter og aksiale krefter i begge retninger.

Fordi de er fullrullige, har de maksimalt antall rullingselementer. Dette gir ekstremt sterke dynamiske og statiske belastningsegenskaper. Av kinematiske grunner når de imidlertid ikke de høye omdreiningstallene som er mulige med sylindriske rullelager med holder.

Lager for tauskiver

Lagerringene festes enkelt aksialt ved hjelp av sporene i ytterringen. Lagrene er dermed velegnet til opplagring av tauskiver.

Til produktkatalog medias

Schaeffler X-life

X-life – målbart bedre

Disse spesielle lagrene har en optimalisert ruhet og geometrisk presisjon i løpebanene. Det fører til høyere bæreevne og lengre levetid. X-life er kvalitetsstempelet for spesielt effektive produkter av merkene INA og FAG.

De utmerker seg med høyere leve- og brukstid, noe som skyldes høyere dynamiske bæretall enn den tidligere standarden. Ved samme belastning og uforandret monteringsplass øker leve- og brukstiden til X-life-lagrene. Vedlikeholdsintervallene kan forlenges.

Mer informasjon

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere